Subministración de dous vehículos lixeiros para o servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Santiago de Compostela.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 09/12/2019, adxudicou o contrato de "Subministración de dous vehículos lixeiros para o servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Santiago de Compostela", a prol da empresa COMPOSTELA MOVIL SA (CIF: A15532690), ao ser a súa oferta a única presentada e axustarse aos requirimentos dos pregos de aplicación, comprometéndose a subministrar:
. un Toyota Land Cruiser 2.8L T/M 6v por un importe de 44.973,75 euros máis o IVE (21%: 9.444,49 euros). A esta cantidade se lle descontan 2.950,24 euros que compromete a empresa polos vehículos usados que o Concello entrega como parte do pago do prezo do contrato. Polo tanto, o prezo total a abonar resulta ser 51.468 euros IVE incluído.
. un Toyota Proace Verso 2.0L 150CV T/M 6v por un importe de 38.810,86 euros máis o IVE (21%: 8.150,28 euros).

O contrato formalizouse electrónicamente o 18-12-2019.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 12-12-2019

Número de expediente municipal

CON/84/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

LOTE I: 42.552,79 EUROS
LOTE II:38.823,00 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 27 de setembro de 2019 no Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago
https://licitacion.santiagodecompostela.gal

Datos da publicación

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DO ESTADO: 12/08/2019
PORTAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNCIA DO CONCELLO:12/08/2019
PERFIL DO CONTRANTANTE: 12/08/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: