Obras de rehabilitación do edificio "Casa das Máquinas" FASE I

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 14-10-2019, adxudicou o contrato de "Obras de rehabilitación do edificio "Casa das Máquinas" FASE I" a prol de OBRAS GALLAECIA SL, CIF: B70018981, por un importe de 180.935,57euros (IVE aparte 21%: 37.996,47 euros), ao ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 25-10-2019.

Número de ofertas presentadas: 6.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 18/10/2019

Número de expediente municipal

CON/14/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 11/06/2019 no Portal de licitacións do Concello de Santiago de Compostela.(https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl)

Datos da publicación

PUBLICADO PLACE 22/05/2019
PUBLICADO PERFIL 22/05/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: