Subministro e instalación de elementos novos para remodelación da área de xogos infantil do parque de Pablo Iglesias

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 09-02-2018, acordou adxudicar o contrato de referencia a favor de HPC IBERICA SA (CIF: A58620808), por un importe de 63.452,34 euros (IVE aparte 21%: 13.324,99 euros), ó ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 9-3-2018.

Número de ofertas presentadas: 5.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 16-02-2015

Número de expediente municipal

CON/36/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

65.900, 00 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 13 DE OUTUBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

ENVIADO BOP 22-09-2017 PUBLICADO BOP 27-09-2017

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: