Obras de construcción dun aparcadoiro provisional disuasorio na parcela EQ1 do parque empresarial da Sionlla

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 06/10/2017, Acordou adxudicar o contrato "Obras de construcción dun aparcadoiro provisional disuasorio na parcela EQ1 do parque empresarial da Sionlla" a favor da empresa VIPECA OBRAS Y SERVICIOS SL (CIF: B32191116), por un importe de 252.940 euros (IVE aparte 21%: 53.117,40 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 18-10-2017.

Número de ofertas presentadas: 10.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 11/10/2017

Número de expediente municipal

CON/25/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 13:00 horas do día 14 DE AGOSTO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: