Obras de Reforma do pavillón municipal de Apóstolo Santiago

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 06-10-2017, acordou adxudicar o contrato de Obras de Reforma do pavillón municipal de Apóstolo Santiago, a favor de, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L., CIF: B32191116, por un importe de 171.717,00 euros (IVE aparte 21%: 36.060,57 euros), ó ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 7-11-2017.

Número de ofertas presentadas: 26.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 17-10-2017

Número de expediente municipal

CON/20/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

Enviado BOP 29-05-2017
Publicado BOP 01-06-2017

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 27 DE XUÑO DE 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: