Obras de acondicionamento do local para casa da muller

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 28/10/2016, acordou a Adxudicar o contrato de "Obras de acondicionamento do local para CASA DA MULLER", a favor da empresa ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL, por un importe de 92.240,10 euros, (IVE aparte 21%: 19.370,42 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 15-11-2016.

Número de ofertas presentadas: 16.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 7/11/2016

Número de expediente municipal

CON/37/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 26 de setembro de 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Direcciones relacionadas

Compartir: