Execución das obras do Proxecto de remodelación do trazado da curva vial M-8, Son de abaixo - Ponte Alvar en Marzo de Arriba 17.- (incluído na 4ª fase do Plan de Acción Social (PAS).

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 25/11/2016, acordou adxudicar o contrato de "Execución das obras do Proxecto de remodelación do trazado da curva vial M-8, Son de abaixo - Ponte Alvar en Marzo de Arriba 17.- (incluído na 4ª fase do PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS)" a favor da empresa EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA SL (CIF: B15122104), por un importe de 31.184,60 euros, (IVE aparte 21%: 6.548,77 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 23-12-2016.

Número de ofertas presentadas: 14.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 5/12/2016

Número de expediente municipal

CON/35/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 20-setembro-2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

45.934,00

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: