Execución das obras do Proxecto de Acondicionamento e posta en valor de fontes e lavadoiros da zona rural: Lobio, O Roxido, Santomil e Vilamaior (incluído na 4ª fase do Plan de Acción Social (PAS).

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 18/11/2016, acordou adxudicar o contrato Execución das obras do Proxecto de Acondicionamento e posta en valor de fontes e lavadoiros da zona rural: Lobio, O Roxido, Santomil e Vilamaior (incluído na 4ª fase do Plan de Acción Social (PAS). a favor da empresa JSTOP OBRAS Y SERVICIOS SL, CIF: B70123005, por un importe de 22.262 euros (IVE aparte 21%: 4.675,02 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 13-12-2016.

Número de ofertas presentadas: 19.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 23/11/2016

Número de expediente municipal

CON/34/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

30.657,63

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 20-setembro-2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

BOP - PUBLICADO O 25-08-2016

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: