Execución das obras do Proxecto de ampliación da rede de abastecemento en Sionlla de Abaixo (incluído na 4ª fase do PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS)..

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 25-11-2016, acordou adxudicar o contrato Execución das obras do Proxecto de ampliación da rede de abastecemento en Sionlla de Abaixo (incluído na 4ª fase do PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS).a favor da empresa ESPINA Y DELFIN SL (CIF: B15026693), por un importe de 24.466,90 euros (IVE aparte 21%: 5.138,05 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 19-12-2016.

Número de ofertas presentadas: 31.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 1-12-2016

Número de expediente municipal

CON/33/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

40.175,53

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 20-setembro-2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: