Execución de reforma do campo de fútbol de Conxo-Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 07-08-2015, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do contrato para a execución de reforma do campo de fútbol de Conxo-Santiago de Compostela á empresa GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL.L. por un importe de 246.000 euros (IVE aparte 21%: 51.660 euros)

O contrato formalizouse o 19-8-2015.

Número de ofertas presentadas: 17.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 13/08/2015

Número de expediente municipal

CON/12/2015

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

303.305,79 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 18 DE ABRIL DE 2015 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

BOP de 23/03/2015

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Direccións relacionadas

Compartir: