Obras para a mellora de mobilidade e accesibilidade Vista Alegre (Fase II)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 17 de decembro de 2014, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa PETROLAM A VEIGA S.L., por un importe de 688.187,21 € (IVE aparte 21%: 144.519,31 €).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 23-12-2014

Número de expediente municipal

CON/25/2014

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

839.559,85 €.

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 9 de setembro de 2014 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

BOP da Provincia da Coruña (14 de agosto de 2014)

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: