Obras de mellora da mobilidade e accesibilidade no Barrio de VISTA ALEGRE, FASE I ( ÁMBITO ZONAS I e II)

Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 3 de abril de 2014, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L por un importe de 1.025.111,22 euros (IVE aparte 21%: 215.273,36 euros),
O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar dende o seguinte ó da notificación da adxudicación.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 8 de abril de 2014.

O gasto correspondente a esta contratación, forma parte das actuacións incluidas no Programa Urbana Santiago Norte, cofinanciado pola Union Europea con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Eixo número 5 (Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa Operativo do FEDER en Galicia para o período 2007-2013.

Número de expediente municipal

CON/92/2013

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

1.246.942’24 euros máis IVE.

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 17-12-2013 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: plopezb@santiagodecompostela.gal

Direcciones relacionadas

Compartir: