Servizo de deseño, producción, montaxe e realización dos espectáculos nocturnos (24 e 31 de xullo) das festas do Apóstolo 2017 da cidade de Santiago de Compostela

Convocatorias mesas de contratación

------------------------------

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 14-07-2017, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do contrato para a execución do Servizo de deseño, producción, montaxe e realización dos espectáculos nocturnos (24 e 31 de xullo) das festas do Apóstolo 2017 da cidade de Santiago de Compostela á empresa ACCIONA PRODUCCIONES Y DISEÑO SA (CIF: A41404351), por un importe de 179.421,35 euros, (IVE aparte 21%: 37.678,48 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 21-07-2017

Número de expediente municipal

CON/14/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 8 de xuño de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado BOP: 19-5-2017
Publicado BOP: 24-5-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: