Servizo de operación e mantemento da rede de datos do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 07-04-2017, acordou Adxudicar o contrato Servizo de operación e mantemento da rede de datos do Concello de Santiago de Compostela, a favor da empresa ACUNTIA SA por un importe de 43.460’53 euros/ano (IVE aparte 21%: 9.126’71 euros/ano), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 2-5-2017.

Número de ofertas presentadas: 3.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 18-04-2017

Número de expediente municipal

CON/36/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

58.500,50 euros/ano

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 28 de outubro de 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

BOP 13/10/2016

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Direccións relacionadas

Compartir: