A organización administrativa do Concello de Santiago está composta por diversos departamentos, servizos, unidades e axencias que se ocupan da xestión e prestación dos servizos municipais dirixidos aos cidadáns e cidadás e tamén daqueles outros que permiten o funcionamento da propia administración local.

A maiores, existe unha serie de organismos autónomos e empresas municipais, mixtas ou que se ocupan en réxime de concesión da prestación de servizos municipais básicos como o abastecemento de auga, a recollida do lixo, o transporte ou a promoción turística da cidade.

Alcaldía

Servizos xerais

Servizos básicos, obras, parques e xardíns

Servizos económicos

Servizos socioeconómicos

Servizos urbanísticos, rehabilitación e vivendas

Servizos socioculturais

Servizos de igualdade e benestar social

Tráfico e seguridade

Organismos externos

Compartir: