• Xestiona o rexistro administrativo no que constan datos dos veciños do termo municipal debidamente empadroados, realizando as actuacións necesarias para que os datos sexan reais.
  • Encárgase de identificar cada vía urbana, entidade e núcleo de poboación do Concello e de manter actualizada a numeración das edificacións.
  • Expide os certificados de empadroamento e de convivencia.
  • Xestiona as baixas no rexistro.
  • Tramita os cambios de datos no padrón.


TrámitesCompartir: