As súas funcións vincúlanse á dirección e supervisión das obras e proxectos de iniciativa pública. Neste Servizo redactanse proxectos, diríxense obras, tramitando certificacións con Contratación e Intervención, e coordinase a súa execución cando se dirixen por técnicos externos, ou son obras que a promoción privada ou outras administracións executan para a administración municipal.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: