B. Convocatoria 2019 Plan Estatal de Vivenda 2018-2021

Descrición

Subvencións ao abeiro do PEV 2018-2021, para a rehabilitación nos ámbitos de rexeneración e renovación urbana declarados no Concello de Santiago de Compostela.

Convocatorias aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local do 15 de xullo de 2019. (Pechadas)

Preséntase en

Tramítase en

Rehabilitación e Vivenda
Enderezo: Casas Reais,8-2º andar. Casa Elisa e Ximena
Tel.: 981 54 24 37

Documentación

FormulariosCompartir: