SERVIZO PARA A IMPLEMENTACIÓN DO PROGRAMA "COMPOSTELA TERRITORIO DAS MULLERES", ACTUACIÓN QUE FORMA PARTE DA EDUSI, COFINANCIADA POLO FEDER NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREXIONAL DE ESPAÑA 2014-2020.

Número de expediente municipal

CON/70/2018

Estado de la contratación

Licitacion

Tipo de licitación

61.938,47 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 23:59 horas do día 13 DE XULLO DE 2020 na Plataforma de Contratación do Sector Público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Datos de la publicación

Publicado na PLACSP 26/06/2020
Publicado no Perfil do Contrante 26/06/2020

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: