Contrato basado no acordo marco (FEMP) para a contratación da subministración de electricidade en alta e baixa tensión

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10-2-2020, adxudicou o contrato basado á empresa ENDESA ENERGÍA, adxudicataria do lote I do acordo marco para a contratación da subministración de electricidade en alta e baixa tensión da Central de Contratación da FEMP por ofrecer as mellores tarifas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 28-2-2020.

Número de ofertas presentadas: 3.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 6-3-2020

Número de expediente municipal

CON/38/2019

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

2.872.032,06 €, IVE excluído

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 24-1-2020 no portal de licitación electrónica do Concello de Santiago de Compostela (A Coruña)
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/
T: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

PLACE (15-1-2020)

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: