Obras de accesibilidade en Fontiñas, orzamentos participativos 2017 Compostela decide.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de xullo de 2018, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa2000 JOSCON CONSTRUCCIONES SL (CIF: B15643299), por un importe de 47.500 euros (IVE aparte 21%: 9.975 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 13-8-2018.

Número de ofertas presentadas: 13.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 31 de xullo de 2018.

Número de expediente municipal

CON/3/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

61.285 €.

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 26 de marzo de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

Perfil do contratante 15 de marzo de 2018.

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: