Obras para a execución do Proxecto de mellora da pavimentación no viario de acceso As Pereiras (A Gracia) (POS+OBRASSUM/2017)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 29 de xuño de 2018, adxudicou o contrato "Obras para a execución do Proxecto de mellora da pavimentación no viario de acceso As Pereiras (A Gracia) (POS+OBRASSUM/2017)" a prol da empresa CANARGA CONSTRUCCIONES SL (CIF: B15360902), por un importe de 51.322,31 euros (IVE aparte 21%: 10.777,69 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 17-7-2018.

Número de ofertas presentadas: 27.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 11 de xullo de 2018

Número de expediente municipal

CON/2/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 2 DE ABRIL DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

Enviado BOP 5/3/2018 Publicado BOP 7/3/2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: