Obras para a execución do Proxecto de mellora da pavimentación no viario de acceso a Busto: cruce de Chorente - Neiro (POS+OBRASSUM/2017)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 08/06/2018, a adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa ALCOMTE GALICIA SL (CIF: B15648223), por un importe de 82.644,63 euros (IVE aparte 21%: 17.355,37 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 19-6-2018.

Número de ofertas presentadas: 31.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 14/06/2018

Número de expediente municipal

CON/1/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 2 DE ABRIL DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

Enviado BOP 5/03/2018 Publicado BOP 07/03/2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: