Reurbanización das rúas Patio de Madres e Castrón Douro - FASE I. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible, 2014-2020.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 8-6-2018 adxudicou o contrato de "Reurbanización das rúas Patio de Madres e Castrón Douro - FASE I. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible, 2014-2020", a prol da empresa ALCOMTE GALICIA SL (CIF: B15648223), por un importe de 935.158,73 euros, (IVE aparte 21%: 196.383,33 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 28-6-2018.

Número de ofertas presentadas: 21.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 18 de xuño de 2018.

Número de expediente municipal

CON/66/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

1.286.325,62 euros

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 9 DE ABRIL DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

Enviado BOP 01/03/2018 Publicado BOP 07/03/2018.
Nova publicación prego corrixido no BOP: 22/03/2018.

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: