Obras de rexeneración do pavimento da calzada dos viais de acceso ó Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia (MIguel Ferro Caaveiro-Fernando Casas Novoa)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de xullo de 2018, ADXUDICOU o contrato de referencia a prol da empresa F. GOMEZ Y CIA SL (CIF: B15009533), por un importe de 150.054 euros (IVE aparte 21%: 31.511,34 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas..

O contrato formalizouse en documento administrativo o 13-8-2018.

Número de ofertas presentadas: 22.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 2 de agosto de 2018.

Número de expediente municipal

CON/70/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

225.789,17 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 19 DE FEBREIRO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

ENVIADO AO BOP:17/01/2018
PUBLICADO BOP: 22/01/2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: