Obras de mellora do vial dende o cruce da N-550 en Barciela ata Casas de Arriba en César (tramo dende o cruce de Candelabeira e Casas de Arriba).

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 6-7-2018 adxudicou o contrato para a execución das obras á empresa "FRANCISCO GOMEZ Y CIA, S.L." por un importe de 105.77 €, IVE excluído.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 13-8-2018.

Número de ofertas presentadas: 18.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: ___

Número de expediente municipal

CON/73/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

174.967,26

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 15 de xaneiro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: