Obras de repavimentación da avenida de Vilagarcía entre as avenidas de Rosalía de Castro e Romero Donallo (Obras incluídas no Plan DTC 93: UNHA DEPUTACION PARA TODOS OS CONCELLOS)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 23 de febrero 2018, adxudicou o contrato de "Obras de repavimentación da avenida de Vilagarcía entre as avenidas de Rosalía de Castro e Romero Donallo (Obras incluídas no Plan DTC 93: UNHA DEPUTACION PARA TODOS OS CONCELLOS)", a prol da empresa SYR-AMG SLU (CIF: B15938780), por un importe de 282.399,08 euros (IVE aparte 21%: 59.303,81 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadasa

O contrato formalizouse en documento administrativo o 12-3-2018.

Número de ofertas presentadas: 13.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 6-03-2018

Número de expediente municipal

CON/56/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

410.523,56 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 11 de DECEMBRO de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

ENVIADO BOP: 10/11/2017
PUBLICADO BOP: 15/11/2017

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: