Obras de restauración e mellora do itinerario fluvial "De ponte a ponte polo río Sarela" (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 2 de marzo de 2018, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do contrato de referencia á empresa EXCAVACIONES MIDON SL por un importe de 52.005 euros (IVE aparte 21%: 10.921,05 euros) ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas. .

O contrato formalizarase en documento administrativo o 20-3-2018.

Número de ofertas presentadas: 14.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 12-marzo-2018

Número de expediente municipal

CON/55/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 17 DE NOVEMBRO 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: