Subministración e instalación de cubertas portantes para as áreas de xogo infantís de Fontiñas e Castiñeiriño. Orzamentos participativos 2017 COMPOSTELA DECIDE

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11-05-2018 acordou deixar deserta a licitación do subministro e instalación de cubertas portantes para as áreas de xogo infantís de Fontiñas e Castiñeiriño. Orzamentos participativos 2017 COMPOSTELA DECIDE, desestimando a oferta presentada pola empresa HAGS SWELEK SA, con causa na falta de documentación técnica que debía incorporar a proposta de actuación de conformidade coas esixencias do prego de aplicación e a falta de adecuación da solución no que se refire ao seu deseño, pola non consideración da protección fronte á choiva. O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:31-05-2018

Número de expediente municipal

CON/42/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

165.000,00 €, IVE excluido.

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 17-11-2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

ENVIADO BOP 27-10-2017
PUBLICADO BOP 2-11-2017

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: