Execución das obras do proxecto "Mellora e rehabilitación dos pavimentos nos viais das parroquias de Sabugueira, Figueiras e Marrozos". do Plan Complementario POS 2016.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 09-02-2018, acordou a Adxudicar o contrato de referencia a prol da empresa OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL (CIF: B15608193), por un importe de 106.958,68 euros (IVE aparte 21%: 22.461,32 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 22-2-2018.

Número de ofertas presentadas: 28.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 16-02-2018

Número de expediente municipal

CON/43/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 6 DE NOVEMBRO 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

Publicado BOP 11/10/2017

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: