Subministro e instalación de elementos novos da área de xogos infantil do parque de Outeiro de Sar. Orzamentos participativos 2017 COMPOSTELA DECIDE

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 09-02-2018, acordou a Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa LAPPSET ESPAÑA VR SL (CIF: B60961554), por un importe de 119.982,87 euros (IVE aparte 21%: 25.196,40 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 20-2-2018.

Número de ofertas presentadas: 5.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 16-02-2018

Número de expediente municipal

CON/37/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

120.000,00 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 23 DE OUTUBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

ENVIADO BOP 03-10-2017
PUBLICADO BOP 06-10-2017

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: