Obras de mellora de seguridade vial na rúa Cañoteira (Plan DTC 93 adicional 1/2014, 2ª Fase)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 24-11-2017, ADXUDICOU o contrato de referencia á empresa MARCONSA MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA SL por un importe de 125.006,41 euros, IVE aparte.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 28-12-2017.

Número de ofertas presentadas: 42.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 5-12-2017

Número de expediente municipal

CON/34/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

194.177,68 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 12 DE SETEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

ENVIADO BOP 11-8-2017
PUBLICADO BOP 17-08-2017

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: