Obras de mellora da pavimentación dos viais nas parroquias de Busto e Marantes (POS 2016)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 19-05-2017, acordou a Adxudicar o contrato de "Obras de mellora da pavimentación dos viais nas parroquias de Busto e Marantes (POS 2016" a favor da empresa OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL (CIF: B15608193), por un importe de 80.512,40 euros, (IVE aparte 21%: 16.907,60 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 9-6-2017.

Número de ofertas presentadas: 42.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 29-05-2017

Número de expediente municipal

CON/53/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

148.968,49

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 13-marzo-2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

BOP.- 13-febreiro-2017

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: