Obras de Mellora da pavimentación dos viais nas parroquias de Enfesta, Villestro e O Eixo (POS 2016)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12 de maio, acordou a adxudicar o contrato de "Obras de Mellora da pavimentación dos viais nas parroquias de Enfesta, Villestro e O Eixo (POS 2016)", a favor da empresa CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ SL (CIF: B15289614), por un importe de 81.236 euros (IVE aparte 21%: 17.059,56 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 1 de xuño de 2017.

Número de obras presentadas: 43.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 29-05-2017

Número de expediente municipal

CON/52/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

141.897,05 €.

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 1-marzo-2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: