Mellora e rehabilitación de pavimentos en viais das parroquias de Santa Cristina de Fecha, Grixoa, Verdía, Nemenzo, Busto, Barciela, Cesar, Carballal, San Caetano e Laraño (POS- 2016)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12-05-2017, acordou adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa OBRAS Y VIALES CERNE SL (CIF: B70332978), por un importe de 108.800 euros (IVE aparte 21%: 22.848 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 6-6-2017.

Número de ofertas presentadas: 40.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 26/05/2017

Número de expediente municipal

CON/51/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

169.365,59 €.

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 1-marzo-2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: