Repavimentación do entorno do Parque de Sta. Susana (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 25/11/2016, acordou a adxudicar o contrato Repavimentación do entorno do Parque de Sta. Susana a favor da empresa F. GOMEZ Y CIA SL (CIF: B15009533), por un importe de 72.994 euros (IVE aparte 21%: 15.328,74 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 19-12-2016.

Número de ofertas presentadas: 19.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 28/11/2016

Número de expediente municipal

CON/48/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 31 DE OUTUBRO DE 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: