Rexeneración do pavimento de calzada do eixo das rúas ESTRADA - SANTAS MARIÑAS - PICAÑOS

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 18/11/2016, acordou adxudicar o contrato Rexeneración do pavimento de calzada do Eixo das rúas Estrada-Santas Mariñas-Picaños a favor da empresa ASFALGAL TECNICA VIARIAS SL, CIF: B32404972, por un importe de 196.531,67 euros (IVE aparte 21%: 41.271,67 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:23/11/2016

Número de expediente municipal

CON/44/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

307.176,73 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 19 DE OCTUBRE DE 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

ENVIADO BOP 22-09-2016
PUBLICADO BOP 23-09-2016

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Direcciones relacionadas

Compartir: