Mellora da pavimentación do vial de Reboredo (Enfesta) a Lavacolla (Sabugueira)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 28/10/2016, acordou adxudicar o contrato de "Mellora da pavimentación do vial de Reboredo (Enfesta) a Lavacolla (Sabugueira)", a favor da empresa CANARGA CONSTRUCCIONES SL, por un importe de 91.831,40 euros, (IVE aparte 21%: 19.284,59 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas

O contrato formalizouse o 15-11-2016.

Número de ofertas presentadas: 9

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 4/11/2016

Número de expediente municipal

CON/43/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

188.025,02 euros

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 28 DE SETEMBRO DE 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: