Subministro e instalación de elementos novo para renovación da área de xogos infantís do parque de Galeras

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 27-01-2017, acordou adxudicar o contrato Subministro e instalación de elementos novo para renovación da área de xogos infantís do parque de Galeras, a favor da empresa LAPPSET ESPAÑA VR SL (CIF: B60961554), por un importe de 61.274 euros (IVE aparte 21%: 12.867,54 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas

O contrato administrativo formalizouse 23-2-2017.

Número de ofertas presentadas: 15.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 2-7-2017

Número de expediente municipal

CON/26/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

63.177 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 21 DE SETEMBRO DE 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: