Execución das obras do Proxecto de modernización das instalacións do alumeado público en: Busto, Figueiras, A Gracia e outras (incluído na 4ª fase do PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 25/11/2016, adxudicar o contrato Execución das obras do Proxecto de modernización das instalacións do alumeado público en: Busto, Figueiras, A Gracia e outras (incluído na 4ª fase do PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS), a favor da empresa COPCISA SA, (CIF: A08190696), por un importe de 54.733,11 euros (IVE aparte 21%: 11.493,95 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 21-12-2016.

Número de ofertas presentadas: 11.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 30-11-2016

Número de expediente municipal

CON/32/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

65.765,28 €

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 20-setembro-2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Direcciones relacionadas

Compartir: