Reparación, conservación e mantemento da Rúa Teresa Jornet e anexas - POS ADICIONAL 1/2015

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12 de agosto de 2016, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato para a Reparación, conservación e mantemento da Rúa Teresa Jornet e anexas á empresa GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SLU, que oferta executar a obra por un importe de 120.198’11 euros (IVE aparte 21%: 25.241’60 euros), ó ser a súa a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 13-9-2016.

Número de ofertas presentadas: 27.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 24/08/2016

Número de expediente municipal

CON/62/2015

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

183.033,68

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 4 de xuño de 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

BOP. 9-maio-2016

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: