Proxecto de renovación de pavimentos da rúa Rapa da Folla, incluídas no POS 2014 da Excma. Deputación Provincial da Coruña

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 18 de decembro de 2015, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do contrato de referencia a favor de CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL, por un importe de 25.780,95 euros (IVE aparte 21%: 5.414,00 euros), ó ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 19-1-2016.

Número de ofertas presentadas: 8.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 23 de decembro de 2015

Número de expediente municipal

CON/40/2014

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

37.434,22

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 21 de novembro no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Compartir: