Reparación da rúa Pedreira e anexas. POS 2015

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 16/12/2015, acordou adxudicar o contrato para a execución das obras de Reparación da rúa Pedreira e anexas. POS 2015 á empresa de referencia á empresa CONSTRUCCIONES RAFER SL, que oferta realizar as obras por un importe de 147.641,80 euros (IVE aparte 21%: 31.004,78 euros), ó ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 23-12-2015.

Número de ofertas presentadas: 34.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 21/12/2015

Número de expediente municipal

CON/33/2015

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

207.946,16 €, IVE excluído.

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 30-9-2015 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Direcciones relacionadas

Compartir: