Conexión exterior de instalacións existentes das redes e servizos - campo de fútbol de Conxo

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do contrato para a execución da Conexión exterior de instalacións existentes das redes e servizos - campo de fútbol de Conxo á empresa ATLANTICA DE CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE SL, por un importe de 80.267,77 euros (IVE aparte 21%: 16.856,23 euros), ó ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 18-8-2015.

Número de ofertas presentadas: 14.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 13/08/2015

Número de expediente municipal

CON/2/2015

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

107.313,73 euros (sen IVA)

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 24 de marzo de 2015 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: