Obras de adecuación de parcela municipal para aparcadoiro público en superficie na Avda de Ferrol (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE)

Número de expediente municipal

CON/59/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

90.904,75 €

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 26 DE XANEIRO 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: