Servizo de axuda no fogar no Concello de Santiago de Compostela.(LOTES 1 e 2)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22/01/2018, acordou a Adxudicar o contrato de "Servizo de axuda no fogar no Concello de Santiago de Compostela", a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL, que acadou a máxima puntuación no procedemento polo que respecta ao lote I e oferta un prezo de 14,984 euros/hora (máis 4% de IVE) de prestación do servizo, o que implica un número de horas anuais estimadas de 65.898,90, e EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA, que acadou a máxima puntuación no procedemento polo que respecta ao lote II e oferta un prezo de 15,330 euros/hora (máis 4% de IVE) de prestación do servizo, o que implica un número de horas anuais estimadas de 59.760, ao ser as súas as ofertas máis vantaxosas das presentadas.

O contrato do lote I formalizouse o 14-2-2018.

O contrato do lote II formalizouse o 14-2-2018.

Número de ofertas presentadas ó lote I: 5

Número de ofertas presentadas ó lote II: 4

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 22/01/2018

Número de expediente municipal

CON/9/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

Lote 1: 1.974.812,50 euros
Lote 2. 1.832.218,75 euros.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 5 DE SETEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Anuncio DOUE enviado: 28-07-2017 Publicado: 02-08-2017
Anuncio BOP enviado: 01-08-2017 Publicado: 04-08-2017
Anuncio BOE Publicado: 29-08-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: