Servizo de axuda no fogar no Concello de Santiago de Compostela.(LOTES 1 e 2)

---------------------------------------------------------------------
ACLARACIÓNS AO PREGO ADMINISTRATIVO:

Na cláusula 10 do prego, relativa a garantía provisional (1%), indícase que dita garantía debe ser incluída no SOBRE 1, xunto coa declaración responsable.
---------------------------------------------------------------------

No apartado de Documentos relacionados, aparecen os listados de persoal a subrogar dividos por Lote1 e Lote2

--------------------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/9/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

Lote 1: 1.974.812,50 euros
Lote 2. 1.832.218,75 euros.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 5 DE SETEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Anuncio DOUE enviado: 28-07-2017 Publicado: 02-08-2017
Anuncio BOP enviado: 01-08-2017 Publicado: 04-08-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Compartir: