Servizo de comunicación e xestión de incidencias para o Concello de Santiago de Compostela (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 21-07-2017, acordou adxudicar o contrato de referencia a prol da empresa GREEN TAL SA (CIF: A62313788), por un importe de 4.396 euros (IVE aparte 21%: 923,16 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 26-09-2017.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 1/08/2017

Número de expediente municipal

CON/17/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 8 DE XUÑO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: