Servizo de actualización da cartografía BTUG municipal 2017 a escala 1:500 no ámbito da cidade e a escala 1:1000 no resto do término municipal de Santiago de Compostela e xeración de ortofotografía dixital de reso

Convocatorias mesas de contratación

CONVOCATORIA MESAS CONTRATACIÓN: PUBLICA APERTURA SOBRE OFERTA ECONÓMICA

DIA: 20/06/2017
HORA: 9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
---------------------------------------------------------------

AVISO IMPORTANTE:

Detectouse un erro na fórmula que figura no prego administrativo, páxina 7, "CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS E PORCENTAXES"

Onde dí:

A valoración efectuarase aplicando a seguinte fórmula:
Y=P/((25/X) 1)

Debe dicir:

A valoración efectuarase aplicando a seguinte fórmula:
Y=P/((25/X)+1)

------------------------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/15/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

82.644,63 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 8 de xuño de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado BOP: 19-05-2017
Publicado BOP: 24-05-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: