Servizo de actualización da cartografía BTUG municipal 2017 a escala 1:500 no ámbito da cidade e a escala 1:1000 no resto do término municipal de Santiago de Compostela e xeración de ortofotografía dixital de reso

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 21-xullo-2017, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa TRABAJOS CATASTRALES SA por un importe de 79.300 euros IVE aparte.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 31-xullo-2017

Número de expediente municipal

CON/15/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

82.644,63 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 8 de xuño de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado BOP: 19-05-2017
Publicado BOP: 24-05-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: