Autorización do uso da vía pública para a colocación de colectores de roupa e calzado usados e outros textiles no termo municipal de Santiago de Compostela (Reservado a centros especiais de emprego e empresas de inserció

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11-08-2017, acordou autorizar o uso da vía pública para a colocación de 33 colectores de roupa e calzado usados e outros textiles neste término municipal á empresa de inserción laboral ARROUPA SANTIAGO EIL SL (CIF: B70467659), que compromete a realización dun total de 317 horas ao ano de actuacións de sensibilización ambiental

O contrato formalizouse o 21-09-2017.

Número de ofertas presentas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:22-08-2017

Número de expediente municipal

CON/56/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 29 de xuño de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO PUBLICAR BOP: 11-5-17
PUBLICADO BOP: 16-05-17

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: