B. Convocatoria 2018 Plan Estatal de Vivenda 2013-2016

Descrición

Subvencións ao abeiro PEV 2013-2016, para a rehabilitación nos ámbitos de rexeneración e renovación urbana declarados no Concello de Santiago de Compostela

Convocatorias aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local do 14 de setembro de 2018. (Pechadas)

Preséntase en

Tramítase en

Rehabilitación e Vivenda
Enderezo: Casas Reais,8-2º andar. Casa Elisa e Ximena
Tel.: 981 54 24 37

Documentación

FormulariosCompartir: